+38 095-074-3736; 097-559-6269 svetlana.reusche@gmail.com

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

чинний з __________ 

Прочитайте текст Публічної оферти (договору) про надання послуг, і якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї Публічної оферти (договору), чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї Публічної оферти (договору), пропонуємо Вам відмовитися від запропонованих Послуг, до того часу, поки Ви не уточните інформацію, яка Вас цікавить за телефоном: ______________________.

У випадку прийняття Вами запропонованих Послуг, вважається що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної Публічної оферти (договору) про надання послуг та безумовно приймаєте правила, Вам зрозумілі всі їх положення.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Публічна оферта визначає умови договору відповідно до ст..641 Цивільного кодексу України та є офіційною Публічною офертою  «Садиби «Країна чеснот» в особі фізичної особи – підприємця Реуше С.В., (надалі – «Садиба «Країна чеснот»), адресованою іншим особам (далі – «Користувачі» або «Гість»), укласти договір про надання користувачу послуг з тимчасового надання простору для творчого розвитку та проведення дозвілля на викладених нижче умовах.

Надалі по тексту Публічної оферти (договору) Сторона 1 та Користувач разом називаються «Сторони».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Публічної оферти (договору) є надання «Садибою «Країна чеснот» безкоштовних послуг з тимчасового надання простору для творчого розвитку та проведення дозвілля за адресою: вул. Шевченка 110, с. Гута,Богуславського р-ну,Київської області.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту подання Користувачем «Садибі «Країна чеснот» підписаної Анкети (Додаток 1).

3.2.Користувач зобов’язаний самостійно та достовірно вносити дані до Анкети.

3.3. Подання Користувачемпідписаної анкетиозначає повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов Публічної оферти (договору) без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України. 

3.4.Договір публічної оферти про надання послуг, укладений з Користувачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного Кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами та вважається таким, що Користувач ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору).

3.5. «Садиба «Країна чеснот» залишає за собою право відмовити Користувачу у прийнятті Анкети без пояснення причин.

4. ПРАВА ТА ОБОВ¢ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Користувачі послуг мають право:

4.1.1. користуватися послугами з тимчасового надання простору для творчого розвитку та проведення дозвілля;

4.1.2. отримувати повну та достовірну інформацію про години доступу на територію «Садиби «Країна чеснот»;

4.1.3. звертатися до представників «Садиби «Країна чеснот» з питань якості послуг, залишати скарги, відгуки та пропозиції;

4.1.4. приносити на територію «Садиби «Країна чеснот» виключно сухі перекуси, що не потребуються спеціалізованих умов зберігання.

4.2. Користувачі послуг зобовязані:

4.1.1. беззастережно дотримуватися положень та умов даної Публічної оферти (договору);

4.1.2. поважати права інших Гостей «Садиби «Країна чеснот»;

4.1.3. дотримуватися морально-етичних норм, утримуватися від споживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів та вживання нецензурних висловів, не забруднювати територію «Садиби «Країна чеснот»;

4.1.4. дотримуватися правил користування об’єктами інфраструктури, регламенту доступу до них, про які можна дізнатися у представників «Садиби «Країна чеснот»;

4.1.5. берегти майно «Садиби «Країна чеснот». У випадку втрати чи пошкодження з вини Користувача майна, що знаходиться на території «Садиби «Країна чеснот», Користувач зобов’язаний протягом 3-х днів відшкодувати завдану шкоду;

4.1.6. дотримуватися правил пожежної безпеки та раціонального користування електроприладами і обладнанням;

4.1.7. не приносити на територію «Садиби «Країна чеснот» продукти харчування, крім сухих перекусів, визначених в п.4.1.4. даної Публічної оферти (договору);

4.3. «Садиба «Країна чеснот» має право:

4.3.1. в односторонньому порядку розірвати Договір публічної оферти про надання послуг у разі:

– перебування у стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп’яніння чи під дією психотропних речовин;

– паління на території «Садиби «Країна чеснот»;

– зберігання чи принесення на територію «Садиби «Країна чеснот» зброї, вибухових і легкозаймистих, їдких, ядовитих, наркотичних засобів та інших небезпечних предметів і речовин;

– порушення правил громадського порядку;

– порушення даної Публічної оферти;

– систематичних (2 та більше) скарг від інших Гостей «Садиби «Країна чеснот» на порушення їх прав і свобод.

4.3.2. у разі порушення загальноприйнятих норм поведінки, викликати співробітників органів внутрішніх справ  для з’ясування обставин та встановлення фактів таких порушень.

4.4. «Садиба «Країна чеснот» зобов’язана:

4.4.1. надавати повну та достовірну інформацію про години доступу на територію «Садиби «Країна чеснот»;

4.4.2. надавати повну та достовірну інформацію з питань якості послуг, приймати скарги, відгуки та пропозиції;

4.4.3. своєчасно реагувати на прохання Користувачів, що стосується усунення поломок, аварій, порушення їх прав та свобод;

4.4.4. «Садиба «Країна чеснот» не несе відповідальність за грошові кошти, речі та будь-які інші матеріальні цінності, що були залишені та/або втрачені на території «Садиби «Країна чеснот».

Додаток № 1до Договору публічної оферти про надання послуг від«__» ______________20__ року

АНКЕТА – КОРИСТУВАЧА послуг з тимчасового надання простору для творчого розвитку та проведення дозвілля

1. Вкажіть своє прізвище, ім’я, по батькові: 

2. Паспортні дані, ідентифікаційний номер (серія номер паспорта, ким та коли виданий):

3. Вкажіть фактичне місце проживання (область, місто (смт, село), вулиця, будинок, квартира)

4. Контакті дані ((телефон, електронна адреса)

Підписуючи дану Анкету, я ________ (прізвище, ім’я, по батькові)

  • безумовно погоджуюсь з усіма умовами викладеними в Публічній оферті (договорі) про надання послуг та безумовно приймаю правила поведінки на території «Садиба «Країна чеснот» (простір для творчого розвитку та проведення дозвілля);
  • підтверджую, що мені зрозуміли усі положення Публічної оферти (договору);
  • відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даюзгоду на обробку персональних даних, вказаних в даній Анкеті.